تعداد مقالات: 323
26. هیدروژئوشیمی و اثرات زیست محیطی چشمههای آبگرم گوگردی دالکی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 1-16

زهرا بوسلیک؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد


27. تحلیل عملکرد هیدرولوژیکی محل دفن زباله های شهر رشت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 1-16

محمد نخعی؛ حمیدرضا ناصری؛ وهاب امیری


30. ارزیابی هیدروژئوشیمی منابع آب دشت گنبدکاووس و تحلیل تغییرات مکانی آن با استفاده از GIS

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 1-13

محمد دردی محمودی؛ جمیل روز رخ؛ حامد جهانی مقدم؛ علیرضا مرادیان هره دشت


31. طبقه بندی و تفکیک باطله‌های معدنی در معدن سنگ آهن چادرملو با هدف کاهش آسیب های زیست محیطی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 1-11

سید حمیدرضا میراحمدی؛ میرحسین بانگیان تبریزی


35. ارزیابی ریسک سلامت فلوئور و نیترات در آبخوان لار

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 84-98

معصومه نیکبخت؛ محسن رضایی؛ عطا شاکری


37. پیش بینی تغییرات برخی متغیرهای اقلیمی حوضه آبخیز دره رود ارس طی دهه های آتی با استفاده از مدلهای تغییر

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 1-13

ابراهیم فتائی؛ علی عزیزی؛ سیدتقی سید صفویان؛ علی اکبر ایمانی؛ اکرم اوجاقی؛ حبیب فرهادی


38. بررسی میزان آلودگی میکروبی آب رودخانه ناورود به باکتری های E.Coli و Coliform بر اساس استاندارد های جهانی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-10

فرزین صیّاد قربانی شیرین؛ صفورا علیدوست ندامانی


43. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت کهریز با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 1-17

یوسف محبی؛ اصغر اصغری مقدم


45. ژئو شیمی زیست محیطی و زمین شناسی ریزگردهای شهر ری

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 15-22

محمد یزدی؛ حمیده سلطان زاده؛ آیدا بیاتی


46. بررسی میزان حساسیت فرسایش حوضه آبخیز مدان الموت

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 21-40

قربان وهاب زاده؛ پیام ابراهیمی


47. مقایسه وضعیت پایداری شیروانی های خاکی جناح چپ و راست سد مخزنی پایین سیاه پیشه

دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 19-40

ناصر عبادتی؛ مرجان معدنی پور؛ سید حسین میرزینلی یزدی


49. پتروگرافی رخساه های بخش های زیرین سازند لالون وتعیین محیط رسوبی آن در برش الگو،شمال شرق تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 9-20

میرحسن موسوی؛ نادر کهنسال؛ امیدرضا باقرزاده