نویسنده = ناصر عبادتی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پتانسل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 15-26

شیوا کریمی؛ جلال ولی الهی؛ ناصر عبادتی؛ مجتبی صیادی


2. مقایسه وضعیت پایداری شیروانی های خاکی جناح چپ و راست سد مخزنی پایین سیاه پیشه

دوره 8، شماره 26، فروردین 1393، صفحه 19-40

ناصر عبادتی؛ مرجان معدنی پور؛ سید حسین میرزینلی یزدی


5. پتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه تکتونو ماگمایی تودههای نفوذی منطقه جاسب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 85-102

راضیه محمدی؛ ناصر عبادتی