نویسنده = آرش گورابجیری پور
تعداد مقالات: 2
1. پردازش داده های اکتشافی زرشوران و طراحی شکل توده و تعیین ذخیره

دوره 7، شماره 22، بهار 1392، صفحه 7-26

آرش گورابجیری پور؛ بهرام ابوالقاسمی؛ علیرضا نجفی؛ مهناز طاهری


2. بررسی ژنزآمفیبولیت های بنه شورو در پشته گلمنده )ساغند- ایران مرکزی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 7-24

آرش گورابجیری پور؛ عبدالرحیم هوشمند زاده؛ خسرو خسروتهرانی؛ محمد هاشم امامی