نویسنده = فرید مر
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوب زهکش قره باغ(جنوب شرق شیراز)

دوره 8، شماره 28، مهر 1393، صفحه 1-14

الهام بی کینه؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ وحیده شیخی


3. ارزیابی آلودگی ارسنیک در دامهای منطقه تکاب در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 28، مهر 1393، صفحه 35-44

فاطمه هاشمی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا رحمانی شهرکی؛ رضا شریفی


4. اثرات زیست محیطی آلودگی زمین های کشاورزی کلان شهر اصفهان به آفت کشهای ارگانوکلره و ارگانوفسفره

دوره 8، شماره 27، تیر 1393، صفحه 41-56

سامان خبازی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ مریم کرمانی