نویسنده = سامان خبازی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات زیست محیطی آلودگی زمین های کشاورزی کلان شهر اصفهان به آفت کشهای ارگانوکلره و ارگانوفسفره

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 41-56

سامان خبازی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ مریم کرمانی