نویسنده = محمد مهدی خطیب
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دوره های فعالیت پاره های گسل گیو با استفاده از تراورتن های همزاد با زمین لرزه

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 99-112

معصومه زمانی؛ محمد مهدی خطیب؛ غلامرضا میراب شبستری؛ محسن علی آبادی


2. شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 19اسفندماه 1386آرین شهر به کمک تحلیل پسلرزه ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 7-16

حسام یزدان پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ سید سعید احمدی زاده