نویسنده = الهام صفرزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی و خاستگاه توده گرانیتوئیدی حاجی آباد (جنوب بوئین زهرا)

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 1-8

الهام صفرزاده؛ منصور وثوقی عابدینی