نویسنده = محمد یزدی
تعداد مقالات: 7
1. هیدروژئوشیمی چشمه‌های آب گرم روستای ورتون، کوهپایه اصفهان

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 37-47

محمد یزدی؛ سارا رضا حاجی؛ پدرام ناوی


3. کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 89-102

شیوا شهسوار؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ هادی گلزار


4. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

دوره 5، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 21-34

سیده طیبه غفاری هاشمی؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ امین تقی لو؛ مهرداد موحدی


5. اکتشافات ژئو شیمیایی مس و طلا رسوبات آبراهه ای و کانی سنگین در فیروزان نهاوند

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 61-68

وحید رجعتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ مهرداد موحدی


6. کانیسازی آهن در آنومالی شرقی سنگان، شمال شرق ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 71-84

محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ مهدی حاجی علی


7. پردازش دادههای ماهوارهای در تعیین نواحی زونهای کانهزایی و دگرسانی کانسار آنتیموان چوپان، خراسان جنوبی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 37-54

علی نخبه الفقهایی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ علی بیاتانی