نویسنده = مسعود منجزی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی نشست زمین ناشی از حفاری مکانیزه در تونل متروی تهران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 7-14

سعید حسینی؛ کورش شهریار؛ مسعود منجزی؛ محمدرضا بیطرفان


2. تحلیل برگشتی تونل راه آهن قزوین رشت با استفاده از داده های ابزار نگاری

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 48-62

کامبیز هدایت نسب؛ احمد ادیب؛ کامران گشتاسبی؛ مسعود منجزی