نویسنده = خسرو خسرو تهرانی
تعداد مقالات: 4
2. میکروبیواستراتیگرافی نهشته های سازند آسماری در برش کوه دراک دشت شیراز

دوره 5، شماره 17، دی 1390، صفحه 45-56

خسرو خسرو تهرانی؛ فریده کشانی؛ مسیح افقه؛ معصومه احمدی


3. فعالیتهای ماگمایی گرانیتوئیدهای نوع I در شرق-شمال شرق تفرش

دوره 4، شماره 12، مهر 1389، صفحه 1-14

شیوا انصاری؛ محمد هاشم امامی؛ مجید قادری؛ خسرو خسرو تهرانی


4. ژئوشیمی، پتروگرافی و خاستگاه تکتونیکی ماسهسنگهای دونین فوقانی سازند ایلانقره، شمالغرب ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 19-30

عادل نجف زاده؛ محمد حسین آدابی؛ مهدی جعفرزاده؛ خسرو خسرو تهرانی