نویسنده = کامران گشتاسبی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل برگشتی تونل راه آهن قزوین رشت با استفاده از داده های ابزار نگاری

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 48-62

کامبیز هدایت نسب؛ احمد ادیب؛ کامران گشتاسبی؛ مسعود منجزی


2. بررسی تاثیر تغییرات GSIسقف بلاواسطه بر طول گام تخریب دوره ای معادن زغال سنگ با استفاده از روش عددی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 33-48

اصغر نوروزی؛ کاظم اورعی؛ مهرداد جوادی؛ کامران گشتاسبی


4. طراحی ابعاد پایه های سنگی در معادن زیر زمینی به وسیله منحنی عکس العمل زمین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-30

کامران گشتاسبی؛ شبیر ارشد نژاد