نویسنده = محمد فودازی
تعداد مقالات: 3
1. کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 89-102

شیوا شهسوار؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ هادی گلزار


2. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

دوره 5، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 21-34

سیده طیبه غفاری هاشمی؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ امین تقی لو؛ مهرداد موحدی


3. پترولوژی، و ژئوشیمی دایکهای دیابازی منفرد در افیولیت شمال نائین

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 75-86

محمد فودازی؛ محمد هاشم امامی؛ سلیمان علایی مهابادی