نویسنده = محمد فودازی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شیمی کانی‌ها و مروری بر پترولوژی توده نفوذی منطقه مبارک‌آباد

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 89-105

علی اصغر پرچگانی؛ محمد علی آرین؛ محمد فودازی


2. کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

دوره 6، شماره 18، فروردین 1391، صفحه 89-102

شیوا شهسوار؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ هادی گلزار


3. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

دوره 5، شماره 17، دی 1390، صفحه 21-34

سیده طیبه غفاری هاشمی؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ امین تقی لو؛ مهرداد موحدی


4. پترولوژی، و ژئوشیمی دایکهای دیابازی منفرد در افیولیت شمال نائین

دوره 4، شماره 11، تیر 1389، صفحه 75-86

محمد فودازی؛ محمد هاشم امامی؛ سلیمان علایی مهابادی