نویسنده = هادی گلزار
تعداد مقالات: 2
1. سنگ نگاری، ژئوشیمی و کانی زایی سرب در منطقه هزارآباد )آشتیان(

دوره 6، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 49-63

علی رضا حدادپور؛ راضیه محمدی؛ هادی گلزار


2. کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 89-102

شیوا شهسوار؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ هادی گلزار