نویسنده = ابراهیم فتائی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی توان زیست محیطی شهر نیر جهت توسعه شهری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 41-50

اکرم اوجاقی؛ ابراهیم فتائی؛ مقصود خیام


3. ارزیابی کیفی آب های زیرزمینی چاه های بهره برداری دشت اردبیل

دوره 6، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 71-82

ابراهیم فتائی؛ سمیه ندایی گیلارلو؛ نسیم سیدصادقیان؛ سیدتقی سیدصفویان؛ رامین صادقی


4. ارزیابی کیفی و تعیین پتانسیل آلایندگی چشمه های آبگرم سرعین

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 103-112

سمیه ندایی گیلارلو؛ ناصر حافظی مقدس؛ ابراهیم فتائی