نویسنده = محمد هاشم امامی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 5، شماره 15، تیر 1390، صفحه 69-78

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد هاشم امامی؛ ایرج رسا


2. فعالیتهای ماگمایی گرانیتوئیدهای نوع I در شرق-شمال شرق تفرش

دوره 4، شماره 12، مهر 1389، صفحه 1-14

شیوا انصاری؛ محمد هاشم امامی؛ مجید قادری؛ خسرو خسرو تهرانی


3. پترولوژی، و ژئوشیمی دایکهای دیابازی منفرد در افیولیت شمال نائین

دوره 4، شماره 11، تیر 1389، صفحه 75-86

محمد فودازی؛ محمد هاشم امامی؛ سلیمان علایی مهابادی


4. بررسی ژنزآمفیبولیت های بنه شورو در پشته گلمنده )ساغند- ایران مرکزی

دوره 3، شماره 4، دی 1388، صفحه 7-24

آرش گورابجیری پور؛ عبدالرحیم هوشمند زاده؛ خسرو خسروتهرانی؛ محمد هاشم امامی