نویسنده = مهران آرین
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری(بخش شمالی دهج-ساردوئیه)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 15-24

حسن علیزاده؛ مهران آرین؛ محمد لطفی؛ منوچهر قرشی؛ منصور قربانی


2. تعبیر و تفسیر و وارونه سازی دادههای لرزهنگاری شبه سه بعدی در میدان نفتی فردوسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 67-80

محمدرضا اصغری؛ محمد مختاری؛ مهران آرین؛ محمدرضا ونکی