نویسنده = محمد لطفی
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری(بخش شمالی دهج-ساردوئیه)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 15-24

حسن علیزاده؛ مهران آرین؛ محمد لطفی؛ منوچهر قرشی؛ منصور قربانی


2. ویژگی های زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی کانسار آنتیموان چلپو- کلاته چوبک کاشمر

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 11-24

فاطمه خاکراه؛ محمد لطفی؛ سید جواد مقدسی