نویسنده = محسن پورکرمانی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی ساختاری و لرزه خیزی جنوب قم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 35-44

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ روح اله ندری؛ علی سلگی؛ محمد محجل


2. حرکات راستالغز و ساختارهای مرتبط با گسل شازند

دوره 5، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 7-20

محمدرضا صابری؛ محسن پورکرمانی؛ علیرضا ندیمی؛ سهیلا بوذری


3. تکتونیک نمک حوضه گرمسار )شمال ایران مرکزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-56

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ محمدعلی قربانی