نویسنده = مهدی نظری زاده
تعداد مقالات: 2
1. الگوی ساختاری و لرزه خیزی جنوب قم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 35-44

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ روح اله ندری؛ علی سلگی؛ محمد محجل


2. تکتونیک نمک حوضه گرمسار )شمال ایران مرکزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-56

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ محمدعلی قربانی