نویسنده = معصومه سهرابی ملایوسفی
تعداد مقالات: 6
1. زیست چینه شناسی و میکروفاسیس سازند سروک در چاه X-01 میدان نفتی بهرگانسر،خلیج فارس

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 55-68

کیانا کیا رستمی؛ سید حمید وزیری؛ معصومه سهرابی ملایوسفی؛ بیژن نوری


2. مطالعه بوم شناختی و میکروفونستیک روزن داران در رسوبات ساحلی هولوسن منطقه عسلویه، خلیج فارس

دوره 6، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 49-56

معصومه مولایی؛ معصومه سهرابی ملایوسفی؛ سارا کهربای منفرد


3. معرفی روزن بران بستر رسوبی سواحل جزیره کیش تا عمق 30 متری

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 75-88

معصومه سهرابی ملایوسفی؛ سید حمید وزیری؛ مریم صهبا؛ سارا اسکندری؛ سمیه رحیمی فرد


4. پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند گورپی در برش خرامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 61-74

نرگس خوش خبر؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ معصومه سهرابی ملایوسفی


5. مطالعه سیستماتیک فسیلهای گیاهی سازند شمشک در ناحیه آبیک، قزوین

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-38

معصومه سهرابی ملایوسفی؛ افسانه حسینی


6. معرفی استراکودهای بنتیک رسوبات ساحلی جزیره کیش

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 29-38

معصومه سهرابی ملایوسفی؛ مریم صهبا