نویسنده = مجتبی ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ترکیب کانی شناسی کانسنگ فلوئورین با خاصیت شناوری آن(مطالعه موردی:معدن فاوئورین کمر پشت)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 69-75

محمد باقر اسلامی اندارگلی؛ مجتبی ابراهیمی؛ سید مجتبی مرتضوی