نویسنده = سلیمان علایی مهابادی
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی، و ژئوشیمی دایکهای دیابازی منفرد در افیولیت شمال نائین

دوره 4، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 75-86

محمد فودازی؛ محمد هاشم امامی؛ سلیمان علایی مهابادی