نویسنده = محسن علامه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رخساره ها و تاریخچه رسوبگذاری سازند مزدوران، در رخنمون صالح آباد، شمال شرق ایران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 41-50

سید حمید رضا اعظمی؛ مهدی رضاپورسلطانی؛ محسن علامه


2. مطالعه سنگهای آهکی پلاژیک کمپلکس افیولیتی شمال خاوری ایارن،شمال کاشمر

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 37-48

مهناز جمشیدپور؛ علی اصغر آریایی؛ محسن علامه