نویسنده = محمد علی علی آبادی
تعداد مقالات: 2
2. انتخاب روش استخراج مناسب معادن سنگ تراورتن محلات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 49-64

سعید دهقان؛ قاسم ستاری؛ حامد بوستان زر؛ محمد علی علی آبادی