نویسنده = محمت کسکین
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی ،پترو گرافی و پتروژنر مجموعه آتشفشانی سهند(شمال غرب ایران)

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 1-18

فرهاد پیر محمدی؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ محمت کسکین