نویسنده = مهرداد موحدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

دوره 5، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 21-34

سیده طیبه غفاری هاشمی؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ امین تقی لو؛ مهرداد موحدی


2. اکتشافات ژئو شیمیایی مس و طلا رسوبات آبراهه ای و کانی سنگین در فیروزان نهاوند

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 61-68

وحید رجعتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ مهرداد موحدی