نویسنده = علی رضا حدادپور
تعداد مقالات: 1
1. سنگ نگاری، ژئوشیمی و کانی زایی سرب در منطقه هزارآباد )آشتیان(

دوره 6، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 49-63

علی رضا حدادپور؛ راضیه محمدی؛ هادی گلزار