نویسنده = افشار ضیاء ظریفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و شناسایی منابع و متغیرهای آلاینده آب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 39-48

مریم خدابخشی؛ فرح ناز کریم زاده؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی


2. بررسی مقادیرعناصرآلوده کننده رسوب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر (جنوب تهران)و اثرات سوءآن بر محیط زیست پیرامون

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 85-103

فرح ناز کریم زاده؛ مریم خدابخشی؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی