نویسنده = مجتبی صیادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پتانسیل مخاطرات اثر گذاری کمی و کیفی بر منابع آب شرب روستاهای حوضه آبریز جاجرود در سامانهGIS

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 17-25

امیرحسین کیارزم؛ سیده هدی رحمتی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مجتبی صیادی


2. مدیریت زیست محیطی منابع آب روستاهای شهرستان رباط کریم

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 49-62

نوشین معصومی بوسجین؛ رضا ارجمندی؛ مجتبی صیادی


3. ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان دماوند

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 11-28

مریم زرنگ؛ لیدا سلیمی؛ مجتبی صیادی