نویسنده = رامین خیابانی
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر اسکو)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 47-56

رامین خیابانی؛ حمید شهین فر؛ رباب آذرمی عربشاه