نویسنده = فرزین صیّاد قربانی شیرین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی میزان آلودگی میکروبی آب رودخانه ناورود به باکتری های E.Coli و Coliform بر اساس استاندارد های جهانی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-10

فرزین صیّاد قربانی شیرین؛ صفورا علیدوست ندامانی