نویسنده = صفورا علیدوست ندامانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی میکروبی آب رودخانه ناورود به باکتری های E.Coli و Coliform بر اساس استاندارد های جهانی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-10

فرزین صیّاد قربانی شیرین؛ صفورا علیدوست ندامانی