نویسنده = بهنوش خوش منش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و شناسایی منابع و متغیرهای آلاینده آب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 39-48

مریم خدابخشی؛ فرح ناز کریم زاده؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی