نویسنده = اکبر ایران‌نژاد پاریزی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش‌های ارزیابی خطر زمین‌لرزه، مطالعه موردی گستره دشت‌بیاض

دوره 11، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 31-44

اکبر ایران‌نژاد پاریزی؛ مجید نعمتی؛ وحید جعفری؛ نجمه سیفی