نویسنده = زکیه غیور
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی لندفیل شهر قوچان با استفاده از تلفیق سامانه GIS و روش MCDA

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 11-20

زکیه غیور؛ مرتضی رزم آرا