کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 2
1. مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر اسکو)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 47-56

رامین خیابانی؛ حمید شهین فر؛ رباب آذرمی عربشاه


2. انتخاب روش بازسازی معدن روباز با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 61-72

علیرضا قلی نژاد؛ جعفر سرقینی؛ مهدی امیرافشاری