کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی پتانسیل مخاطرات اثر گذاری کمی و کیفی بر منابع آب شرب روستاهای حوضه آبریز جاجرود در سامانهGIS

دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 17-25

امیرحسین کیارزم؛ سیده هدی رحمتی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مجتبی صیادی


2. شناسایی مناطق تغذیه و تخلیه آبخوان دشت قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 39-51

امیر زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ ابراهیم نوروزی؛ وحید کاکا پور؛ سیروان زارعی


4. مکانیابی محل دفن پسماندهای های ساختمانی شهر یزد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 54-70

جواد قانعی اردکانی؛ سیدابوالفضل کشفی


5. کاربردشاخص زاویه تلاقی آبراهه ها (CA) در تحلیل ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های آبریز شمال شرق کشور

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 51-67

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی


6. بررسی تحلیل ارزشیابی لندفیل شهری با رویکرد زمین شناسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 31-36

طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری؛ مرتضی سیاوشی؛ سعید زارعی


7. بررسی پتانسل کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان رباط کریم

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 15-26

شیوا کریمی؛ جلال ولی الهی؛ ناصر عبادتی؛ مجتبی صیادی