کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات پارامترهای بزرگ‌مقیاس حوضه آبریز بر رودخانه سیمینه‌رود

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 45-67

فرشید بستان منش راد؛ صادق پرتانی؛ روح اله نوری


2. بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

دوره 10، شماره 34، فروردین 1395، صفحه 69-86

خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پر همت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی


3. بررسی تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر کاتیون ها و آنیون های اصلی (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر)

دوره 9، شماره 32، مهر 1394، صفحه 49-66

زهرا فرزانه دیزج؛ زهرا زنگنه سیردری؛ تورج نصرآبادی؛ مجتبی صیادی