کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 6
4. بررسی رسوب زایی و فرسایش خاک با استفاده از مدلهای تجربی و مقایسه آن ها با استفاده از روش های زمین آماری در زیرحوضه های کن و درکه

دوره 7، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 95-112

نسترن کیهانی؛ خلیل رضایی؛ سید حمید وزیری؛ علی نعیمی نظام آبادی


6. بررسی تکامل حوضه های آبخیز وزنه و بانه با استفاده از منحنی های هیپسومتری بی بعد

دوره 4، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 27-36

ممند سالاری؛ سعید کامیابی؛ امید مرادی