کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 6
6. بررسی تکامل حوضه های آبخیز وزنه و بانه با استفاده از منحنی های هیپسومتری بی بعد

دوره 4، شماره 13، دی 1389، صفحه 27-36

ممند سالاری؛ سعید کامیابی؛ امید مرادی