کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 27
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات ساحلی بندرعباس

دوره 15، شماره 55، تیر 1400، صفحه 13-26

مهسا استانی؛ علی ماشین چیان مرادی؛ پرگل قوام مصطفوی


4. ارزیابی و ارائه راهکار جهت کاهش فلزات سنگین آب زیرزمینی دشت گرمسار

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 1-14

مسلم سلطانیان؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمد نصری


7. پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک محدوده اکتشافی کانسار طلای هیرد

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 57-65

شهرام بیک پور؛ مهسا اسکندری؛ امید اردبیلی


8. اندازه گیر ی پتانسیل کیفی آب رودخانه جاجرود در محدوده شهرستان پردیس

دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 1-20

علیرضا نیکنام بجندی؛ فرحناز کریم زاده؛ معصومه سهرابی ملا یوسفی


11. بررسی و شناسایی منابع و متغیرهای آلاینده آب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 39-48

مریم خدابخشی؛ فرح ناز کریم زاده؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی


14. ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک منطقه رباط سفید (جنوب مشهد)

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 45-60

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ بنفشه فاضل ولی پور؛ رحیم دبیری


15. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گاماسیاب نهاوند

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 71-84

مریم صالح؛ محسن رضایی؛ عطا شاکری؛ اشکان جهانداری


16. بررسی مقادیرعناصرآلوده کننده رسوب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر (جنوب تهران)و اثرات سوءآن بر محیط زیست پیرامون

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 85-103

فرح ناز کریم زاده؛ مریم خدابخشی؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی


17. اندازه گیری و پایش فلزات سنگین در رودخانه دره مراد بیک همدان

دوره 8، شماره 29، دی 1393، صفحه 7-14

شهرام صادقی؛ محمد حسین ساقی؛ محمد تقی صمدی؛ زین العابدین یحیی پور


19. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوب زهکش قره باغ(جنوب شرق شیراز)

دوره 8، شماره 28، مهر 1393، صفحه 1-14

الهام بی کینه؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ وحیده شیخی


20. نقش آلودگی فلزات سنگین (سرب،کادمیوم،مس،روی ،نیکل و کروم) بر تراکم و پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر(حدفاصل عباس آباد تا رامسر)

دوره 8، شماره 28، مهر 1393، صفحه 45-52

مونا اقبالی؛ ستاره پیروز منش؛ بابک مقدسی؛ معصومه سهرابی ملا یوسفی؛ پرگل قوام مصطفوی


24. ارزیابی کیفی و تعیین پتانسیل آلایندگی چشمه های آبگرم سرعین

دوره 6، شماره 18، فروردین 1391، صفحه 103-112

سمیه ندایی گیلارلو؛ ناصر حافظی مقدس؛ ابراهیم فتائی