کلیدواژه‌ها = زرشوران
تعداد مقالات: 1
1. پردازش داده های اکتشافی زرشوران و طراحی شکل توده و تعیین ذخیره

دوره 7، شماره 22، بهار 1392، صفحه 7-26

آرش گورابجیری پور؛ بهرام ابوالقاسمی؛ علیرضا نجفی؛ مهناز طاهری