کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی
تعداد مقالات: 9
2. هیدروژئوشیمی چشمه‌های آب گرم روستای ورتون، کوهپایه اصفهان

دوره 9، شماره 32، مهر 1394، صفحه 37-47

محمد یزدی؛ سارا رضا حاجی؛ پدرام ناوی


4. ژئو شیمی زیست محیطی و زمین شناسی ریزگردهای شهر ری

دوره 8، شماره 28، مهر 1393، صفحه 15-22

محمد یزدی؛ حمیده سلطان زاده؛ آیدا بیاتی


5. کانی شناسی و ژئوشیمی کانسنگ و سنگ میزبان کانسار منگنز جلال(جنوب غربی قم)

دوره 8، شماره 27، تیر 1393، صفحه 7-20

منصور مهدوی؛ محمد یزدی؛ محمد هاشم امامی


6. سنگ نگاری، ژئوشیمی و کانی زایی سرب در منطقه هزارآباد )آشتیان(

دوره 6، شماره 20، مهر 1391، صفحه 49-63

علی رضا حدادپور؛ راضیه محمدی؛ هادی گلزار


7. فعالیتهای ماگمایی گرانیتوئیدهای نوع I در شرق-شمال شرق تفرش

دوره 4، شماره 12، مهر 1389، صفحه 1-14

شیوا انصاری؛ محمد هاشم امامی؛ مجید قادری؛ خسرو خسرو تهرانی


8. ژئوشیمی، پتروگرافی و خاستگاه تکتونیکی ماسهسنگهای دونین فوقانی سازند ایلانقره، شمالغرب ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 19-30

عادل نجف زاده؛ محمد حسین آدابی؛ مهدی جعفرزاده؛ خسرو خسرو تهرانی


9. پتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه تکتونو ماگمایی تودههای نفوذی منطقه جاسب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 85-102

راضیه محمدی؛ ناصر عبادتی