کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تعداد مقالات: 3
1. هیدروژئوشیمی چشمه‌های آب گرم روستای ورتون، کوهپایه اصفهان

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 37-47

محمد یزدی؛ سارا رضا حاجی؛ پدرام ناوی


2. سنگ نگاری، ژئوشیمی و کانی زایی سرب در منطقه هزارآباد )آشتیان(

دوره 6، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 49-63

علی رضا حدادپور؛ راضیه محمدی؛ هادی گلزار


3. خارپوستان ایران مرکزی

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 85-86

کیوان خاکسار