کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تغییرات هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت همدان-بهار

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 33-47

سجاد فاضل توسل؛ علی احمدی؛ مصطفی صفری کمیل؛ رضا دهقانی


2. بررسی آلودگی آرسنیک و راه‌کارهای پدافند زیستی در حوضه سفیدرود

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 69-83

علیرضا مرادیان؛ پرویز رفعتی


4. کاربرد روش تحلیل سری زمانی در پیش بینی تکامل شورابه در دریاچه ارومیه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 15-27

جواد درویشی خاتونی؛ فروغ عباساقی


5. منابع آب زیرزمینی شهرستان آستانه و بررسی عوامل مؤثر بر آن با روش‌های چندمتغیره آماری، گرافیکی و GIS

دوره 10، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 66-78

محمد دردی محمودی؛ علیرضا مرادیان هره دشت؛ عطااله ندیری


8. بررسی منشأ یونهای اصلی در آبهای زیرزمینی محدوده آستانه-کوچصفهان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 75-84

مسعود اسحق پور؛ محمد منشوری


10. بررسی فرآیندهای هیدروژئوشیمیای آبخوان آبرفتی دشت گل گیر

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 49-58

هادی طهماسبی نژاد؛ عبدالرضا کابلی