کلیدواژه‌ها = MPSIAC
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان حساسیت فرسایش حوضه آبخیز مدان الموت

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 21-40

قربان وهاب زاده؛ پیام ابراهیمی


3. بررسی رسوب زایی و فرسایش خاک با استفاده از مدلهای تجربی و مقایسه آن ها با استفاده از روش های زمین آماری در زیرحوضه های کن و درکه

دوره 7، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 95-112

نسترن کیهانی؛ خلیل رضایی؛ سید حمید وزیری؛ علی نعیمی نظام آبادی