کلیدواژه‌ها = ضریب خطوارگی تصویر
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری(بخش شمالی دهج-ساردوئیه)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 15-24

حسن علیزاده؛ مهران آرین؛ محمد لطفی؛ منوچهر قرشی؛ منصور قربانی