کلیدواژه‌ها = زمینلرزه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شدت آسیبپذیری لرزهای سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 49-60

همایون خوشروان؛ جواد ملک؛ حامد بریمانی؛ احمد هاشمی