کلیدواژه‌ها = گسل سده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 19اسفندماه 1386آرین شهر به کمک تحلیل پسلرزه ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 7-16

حسام یزدان پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ سید سعید احمدی زاده