کلیدواژه‌ها = محیط رسوبی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه رخساره ها و تاریخچه رسوبگذاری سازند مزدوران، در رخنمون صالح آباد، شمال شرق ایران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 41-50

سید حمید رضا اعظمی؛ مهدی رضاپورسلطانی؛ محسن علامه


3. میکروفاسیس ها،محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان درشمال شیراز

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 75-84

داود جهانی؛ مازیار نظریان؛ داریوش باغبانی


4. پتروگرافی رخساه های بخش های زیرین سازند لالون وتعیین محیط رسوبی آن در برش الگو،شمال شرق تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 9-20

میرحسن موسوی؛ نادر کهنسال؛ امیدرضا باقرزاده