کلیدواژه‌ها = فاکتور غنی شدگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک منطقه رباط سفید (جنوب مشهد)

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 45-60

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ بنفشه فاضل ولی پور؛ رحیم دبیری